Kontaktirate nas lahko:
01/ 434 00 40
E-pošta: info@vegrim.com

Upravljanje z nepremičninami
in inženiring.

 

Hitre povezave

 • Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91-I,19/91 - popr.,13/93 - ZP-G,9/94 - odl. US, 21/94, 29/95 - ZPDF, 23/96,24/96 - odl. US,44/96 - odl. US, 1/00, 1/00 - odl. US, 22/00 - ZJS,87/02 - SPZ,29/03 - odl. US in 69/03 - SZ-1) in
 • Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13).
 • Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) (Uradni list RS, št. 45/08 in 59/11)
 • Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14 )
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/09,87/11 in 85/13),
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št.20/04 in 18/11)
 • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l. RS, št. 11/04)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stan. in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/10, 17/14 - EZ-1 in 82/15 )
 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. l. RS, št. 108/04)
 • Eko sklad
 • Zakon o graditvi objektov
 • Obligacijski zakon

VEGRIM d.o.o., Medvedova 25, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 434 00 40 ali 01 / 434 00 41  |  F: 01 / 434 00 39  |  E-pošta: info@vegrim.com