Energetska sanacija stavb

Namen energetske sanacije je večja energijska učinkovitost starejših stavb. V ta namen je EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad, izdal javni poziv (javni poziv 67SUB-OBPO19) za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe.

V naložbo izvedbe energetske sanacije fasade po tem pozivu spadajo naslednji ukrepi:

  • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
  • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/ podstrešju,
  • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
  • optimizacija sistema ogrevanja,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.